Disclaimer en privacy policy

Hier kun je onze officiële privacy policy vinden. Het komt er in het kort op neer dat jouw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinde dan dat ik je informatie kan toesturen van leuke blog berichten of aanbiedingen. En je kunt je ten alle tijden weer uitschrijven.

Al het onderstaande is van toepassing op de website Gezondblog.nl en Club Gezondblog. Door 1 van deze sites te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Jouw privacy is voor mij van groot belang.  Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je gegevens om. Ik doe er niets geks mee en zal ze zeker niet verkopen. Ik draag er zorg voor dat de aan mij verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zal de informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen Wet op de Privacy).

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy- en cookie beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inleiding

Bij het gebruik maken van deze producten en diensten kan Gezondblog, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je me hebt verstrekt bij het aangaan van een abonnement via de community of informatie die  wordt verzameld bij aanmelding van een cursus, persoonlijke coaching, e-book of nieuwsbrief.

Je leest hier hoe ik omga met de betreffende informatie, hoe en welke informatie ik kan verzamelen en voor welke doeleinden ik die kan gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Als je onze website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over cursussen lezen of blogs. Met deze gegevens kan ik je niet identificeren. Zodra jij je voor een programma inschrijft, dan wel e-book download en je vrijwillig je e-mailadres verstrekt,  verzamelen ik je persoonsgegevens. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Zo vraag ik om gegevens in te vullen bij het downloaden van ebooks, contactformulier, programma’s, trainingen, coaching en andere inschrijvingen of aanmeldingen. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen
 • e-mail adres

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het contactformulier hebt ingevuld. Download je een brochure, e-book of gratis workshop waarvoor jij je expliciet hebt ingeschreven, ontvang je de desbetreffende informatie.

Als je iets hebt aangevraagd krijg je meestal een follow-up mail waarvan je je altijd direct kunt afmelden via de uitschrijflink onder aan de mail. Ik maak gebruik van active campaign en zij verwijderen de gegevens na de uitschrijflink. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit de database verwijderd.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Indien jij je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zal ik de gegevens enkel gebruiken voor het doel. Dit kan gaan over de nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden via het contactformulier. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van mijn diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. De gegevens hebben ik nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam en e-mail adres gebruik ik voor het toezenden van mijn nieuwsbrief. Dit doe ik met de gegevens die ik van jou heb ontvangen via het downloaden van het gratis e-book, brochures of workshops en trainingen.
 • Er bevindt zich altijd een afmeld link onder de nieuwsbrief, zodat je je direct kunt afmelden.
 • Je NAW gegevens gebruik ik alleen om de automatische betaling via Mollie  te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld voor een betaald product.

Gegevens die ik wettelijk verplicht ben om te bewaren dan wel nodig heb voor de coaching in verband met bijvoorbeeld een 1 op 1 traject, sla ik op op een externe harde schrijf op en worden na het wettelijke termijn gewist.

Resumé

 • Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor de nieuwsbrief, e-book, een download hebt aangevraagd, brochures hebt gedownload, aangemeld voor een programma, workshop of training kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van de ‘afmeld link’ onderaan de e-mail. Uiteraard kun je ook contact met me opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.
 • Je persoonsgegevens om facturen aan te maken bewaar ik op een externe harde schijf.
 • Ik deel je gegevens niet met derden en verkoop of verstrek ze nooit aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld boekhouder of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties). Ik draag zorg dat bij derden als de boekhouder deze afspraken bekend zijn.

SSL certificaat

Ik maak gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan de website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen. Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, vergelijkbaar met het opruimen van je kasten. Wil je meer informatie over cookies, zijn er diverse websites waaronder Consuwijzer om je computer op te schonen.

Google analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren en verbeteringen kan aanbrengen, gebruiken ik Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op de website. Deze trackingcode registreert klikken op mijn website. Voor mij zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus ik kan de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Ik gebruik de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van google.

Social media

Wellicht is je opgevallen dat je de blogs en content kunt delen via de website naar social media als facebook en linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Ik heb buttons geplaatst voor:

 1. Facebook
 2. Twitter
 3. Google Plus
 4. Linkedin
 5. Pinterest
 6. Instagram
 7. You tube

Door te klikken op de Social Media button lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waar ze zich aan geconformeerd hebben.

Reactie onder blogs of content

Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Wil je dat de reactie verwijderd wordt, kun je me een e-mail sturen en dan verwijder ik je reactie.

Inhoud website

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij mij of bij mijn licentiegevers, conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites of hyperlinks

Aan de lezer wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Gezondblog draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Een hyperlink, banner of button doorverwijzing naar websites van derden, ben ik niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud me het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Affiliate

Sommige artikelen van Gezondblog bevatten affiliate links. Dat betekent dat de link meteen naar een winkel gaat waar het product waar over is geschreven gekocht kan worden. Koop jij iets via die link dan krijg ik daar een kleine vergoeding voor. Jij betaalt zelf gewoon de normale prijs maar helpt daarbij mij een beetje om het blog te kunnen blijven draaien.

Reviews

Daarnaast worden er wel eens producten naar me opgestuurd met de vraag of ik het willen testen. Bij producten die binnen mijn persoonlijke visie passen doen ik dat graag maar ik laat de review niet leiden door de leverancier. Als ik van te voren al zie dat het product niet bij mij past dan weiger ik het product.

Bewaren van gegevens

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeld link’ of een persoonlijk e-mail, zal ik je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaar ik tenminste zeven jaar. Ik voldoe hiermee aan de wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Ik heb technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid

De informatie op Gezondblog.nl en Club Gezondblog is met veel enthousiasme en de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten  Ik kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

De informatie op kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een behandelaar, medisch specialist of arts en is slechts een bron van algemene informatie en soms ook mijn persoonlijke visie op de onderwerpen. Raadpleeg bij lichamelijke of psychische klachten altijd eerst een (huis)arts.

Gezondblog kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Gezondblog is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Wij onderschrijven tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Gezondblog.nl

Gezondblog wil lezers stimuleren voor een gezondere en bewustere ‘lifestyle’ met als doel dat je je lekker in je lijf gaat voelen.

Het gaat er in onze beleving om dat je tevreden bent met hoe je eruit ziet van binnen en van buiten. En dat er een goede balans is tussen werken en ontspannen en tussen gezond eten en bewust genieten.

Artikelplaatsing op Gezondblog?

Gezondblog bereikt de doelgroep die gezondere en bewustere keuzes willen maken. Wil je een artikel plaatsen? Neem dan contact op met: evelina@gezondblog.nl

 

Zijn wij al vrienden?

Facebook Pagelike Widget
KokenKoken