Wat valt er allemaal onder thuiszorg
Inspiratie LIFE

Wat valt er allemaal onder thuiszorg?

Thuiszorg omvat verschillende vormen van zorg die aan huis worden geleverd. Zo kan het gaan om hulp bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, verpleging en palliatieve zorg.

Follow my blog with Bloglovin

Ook kan er begeleiding worden geboden bij dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen of het bezoeken van een arts. Naast de reguliere thuiszorg is er ook beschermd wonen, bijvoorbeeld in Heerenveen, waarbij een veilige woonomgeving wordt geboden met begeleiding voor mensen die door psychische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.

Verschillende soorten thuiszorgdiensten

Thuiszorg in Drenthe kan verschillende vormen aannemen, zoals psychiatrische intensieve thuiszorg, gespecialiseerde thuiszorg, palliatieve thuiszorg, terminale thuiszorg, ambulante thuiszorg, acute thuiszorg, reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg. Bij psychiatrische intensieve thuiszorg wordt er gespecialiseerde zorg geboden aan mensen met psychiatrische problemen. Bij gespecialiseerde thuiszorg gaat het om zorg voor mensen met specifieke gezondheidsproblemen, zoals dementie of een chronische ziekte. Palliatieve thuiszorg biedt ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven, terwijl terminale thuiszorg gericht is op mensen die stervende zijn. Ambulante thuiszorg biedt tijdelijke ondersteuning, terwijl acute thuiszorg gericht is op snelle hulp in noodsituaties. Reguliere thuiszorg is gericht op dagelijkse ondersteuning en particuliere thuiszorg wordt betaald door de cliënt zelf.

Beschermd wonen en het doel ervan

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die door hun psychische gesteldheid niet zelfstandig kunnen wonen, maar wel in staat zijn om deel te nemen aan het dagelijks leven. Bij beschermd wonen krijg je begeleiding van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Deze kan bijvoorbeeld helpen bij het huishouden, de administratie en het maken van een dagindeling. Het doel van beschermd wonen is om te werken aan herstel van psychische klachten en om de persoon na verloop van tijd weer zelfstandig te laten wonen, eventueel met begeleiding thuis. De begeleiding is erop gericht om je zoveel mogelijk zelfstandig te maken, zodat je uiteindelijk weer op eigen benen kunt staan en in staat bent om zelf het leven te leiden dat je graag wilt.

Financiering van thuiszorg en verzekeringsdekking

Als je thuiszorg nodig hebt, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) is onderdeel van het basispakket van je zorgverzekering en er geldt geen eigen risico. De wijkverpleegkundige kan je helpen om de zorg te regelen en afspraken maken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. Voor Beschermd wonen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van de wooncomponent. Deze wordt berekend en gefactureerd door het CAK. Thuiszorgtechnologie zijn medische apparaten die thuis gebruikt kunnen worden, zoals voor een infuus of medicatietoediening. Voor goede thuiszorg gelden kwaliteitsnormen en als een thuiszorgorganisatie hieraan voldoet, krijgt die het HKZ-certificaat.

Kwaliteitsnormen in de thuiszorg

Als je thuiszorg nodig hebt, wil je er natuurlijk zeker van zijn dat je goede zorg krijgt. Daarom zijn er kwaliteitsnormen opgesteld waaraan thuiszorgorganisaties moeten voldoen. Het HKZ-certificaat is hierbij een belangrijk keurmerk. Dit certificaat geeft aan dat een thuiszorgorganisatie voldoet aan de kwaliteitsnormen die gelden in de thuiszorg. Het is belangrijk dat de medewerkers in de thuiszorg ook gekwalificeerd zijn en de benodigde kennis en vaardigheden hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Door te kiezen voor een thuiszorgorganisatie met het HKZ-certificaat, kun je erop vertrouwen dat je de beste zorg krijgt die mogelijk is.

Over de auteur

Gezondblog Redactie

De redactie van Gezondblog plaatst dagelijks informatieve artikelen over gezonde voeding, gezond leven, mindfulness en work life balance en nog veel meer.

Gezondblog.nl

Gezondblog wil lezers stimuleren voor een gezondere en bewustere ‘lifestyle’ met als doel dat je je lekker in je lijf gaat voelen.

Het gaat er in onze beleving om dat je tevreden bent met hoe je eruit ziet van binnen en van buiten. En dat er een goede balans is tussen werken en ontspannen en tussen gezond eten en bewust genieten.

Artikelplaatsing op Gezondblog?

Gezondblog bereikt de doelgroep die gezondere en bewustere keuzes willen maken. Wil je een artikel plaatsen? Neem dan contact op met: evelina@gezondblog.nl

 

Zijn wij al vrienden?

Facebook Pagelike Widget
KokenKoken