LIFE

Minder ADHD op grote hoogte

Last Updated on: 29th januari 2021, 05:16 pm

De ijle lucht op grote hoogte maakt dat de prevalentie van ADHD duidelijk minder wordt. Gegevens uit de twee nationale gezondheidsstudies in de Verenigde Staten laten zien dat in Utah, gemiddeld ongeveer 1850 meter boven zeeniveau, het aantal gediagnosticeerde ADHD-gevallen ongeveer 50 procent lager is dan in staten die op zeeniveau liggen.

In Salt Lake City op ongeveer 1300 meter hoogte is de prevalentie ongeveer 38 procent lager.

Zuurstof

Een mogelijke verklaring voor deze afname in het aantal ADHD-gevallen is volgens de onderzoekers een grotere productie van dopamine als gevolg van hypobare hypoxie, een conditie waarbij weefsels in het lichaam niet voldoende zuurstof krijgen door verblijf op grote hoogten.

Het is bekend dat lage dopamineniveaus samenhangen met ADHD, dus wanneer de hoeveelheid van het hormoon in het lichaam toeneemt, verkleint de kans op het ontwikkelen van ADHD. De regionale verschillen kunnen echter ook ontstaan door inconsistenties bij het diagnosticeren van ADHD.

Onderzoek

Binnen de twee studies keken de onderzoekers naar gegevens van bijna 500.000 huishoudens. In totaal hadden zo’n 110.000 kinderen tussen de 4 en 17 jaar binnen de studies de diagnose ADHD. Ze vergeleken deze gegevens met de gemiddelde hoogten van de staten. Hieruit bleek dat met elke meter dat de hoogte toeneemt, de kans op de diagnose ADHD kleiner werd met 0,003 procent.

Volgens onderzoeker Douglas G. Kondo biedt de studie belangrijke aanknopingspunten voor inzicht in en de behandeling van ADHD. “Onze eerdere onderzoeken lieten zien dat hypobare hypoxie een stressor is voor stemmingsstoornissen en suïcide, maar deze studie toont juist een mogelijk beschermend effect van hoogte voor ADHD.”

De onderzoekers benadrukken dat mensen nu niet meteen richting de bergen moeten verhuizen; de gevonden resultaten zijn vooral interessant voor de behandeling.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Attention Disorders.

Foto via Pexels

Gezondblog.nl

Gezondblog wil lezers stimuleren voor een gezondere en bewustere ‘lifestyle’ met als doel dat je je lekker in je lijf gaat voelen.

Het gaat er in onze beleving om dat je tevreden bent met hoe je eruit ziet van binnen en van buiten. En dat er een goede balans is tussen werken en ontspannen en tussen gezond eten en bewust genieten.

Lees meer over de redactie van Gezondblog.nl