Werk

Een arboarts inschakelen? Dit is wat je moet weten!

Last Updated on: 27th mei 2022, 03:00 pm

Naar aanleiding van de opkomst van COVID-19, is er steeds vaker sprake van verzuim. Dit blijkt uit de hoge verzuimkosten waar veel bedrijven mee kampen. Mensen die corona krijgen, blijven gemiddeld een aantal dagen tot een week thuis. Echter is er steeds vaker sprake van mensen die last hebben van het zogeheten ‘Long Covid’. Het verzuim loopt bij deze mensen op tot wel 84 dagen. Het langdurende verzuim nam in 2021 toe van 15 tot 90 dagen. 

Ook andere ziekten en gezondheidsproblemen kunnen leiden tot langdurig verzuim. Psychisch verzuim blijkt op nummer één te staan van de meeste verzuimsziekten in vele branches. Burn-outs en stress door hoge werkdruk leiden vaak tot uitvallende werknemers. Wanneer men niet meer kan werken door gezondheidsklachten, moet er een arboarts ingeschakeld worden. Dit is alles wat je over het inschakelen van deze professional moet weten!

Het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts

Een arboarts is een basisarts, maar wordt regelmatig onjuist vergeleken met een bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft echter langer doorgestudeerd en heeft meer bevoegdheden dan de ‘basisarts’. Dit betekent niet dat de bedrijfsarts beter is om in te schakelen. Het verschil zit voornamelijk in het feit dat bedrijfsartsen niet onder toezicht hoeven te staan van een bedrijfsarts wanneer zij hun werkzaamheden uitvoeren. 

De taken van de arbodienst

Arboartsen zijn meestal werkzaam onder de arbodienst. Deze dienst biedt voornamelijk steun aan langdurig zieke werknemers, door begeleiding te bieden tijdens een traject dat gericht is op het terugkeren op de werkvloer. Werkgevers zijn verplicht de arbodienst toegankelijk te stellen voor hun werknemers om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te behouden. 

Naast deze ondersteuning van verzuimende werknemers, is de arbodienst ook verantwoordelijk voor het maken van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een hulpmiddel dat werkgevers helpt de risico’s binnen het bedrijf in kaart te brengen. Wanneer een bedrijf meer dan 25 werknemers in dienst heeft, is dit altijd verplicht. Tijdens een RI&E wordt onderzocht welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s een bedrijf loopt. Vervolgens wordt gekeken naar eventuele oplossingen en welke maatregelen genomen kunnen worden mocht er een situatie ontstaan waarbij de veiligheid in gevaar gebracht wordt. 

Alle werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek. Hierbij wordt, meestal door een bedrijfsarts, onderzocht of de werknemer last heeft van gezondheidsklachten als gevolg op de huidige werksituatie. Vaak betreft dit een vragenlijst, maar dit onderzoek kan ook verder gaan door het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. 

Werkzaamheden van een arboarts 

Het woord ‘arboarts’ wordt gezien als een overkoepelende term voor allerlei artsen die werkzaam zijn onder de arbodienst en is geen beschermde titel. De bevoegdheden die dit soort artsen hebben, verschillen niet heel veel van die van de bedrijfsarts, maar moeten daarentegen wel onder medisch toezicht van een afgestudeerde arts uitgevoerd worden. 

Een degelijke arts is opgeleid tot basisarts. Wanneer hij of zij ingeschakeld wordt, mag de arts de werknemer in kwestie op spreekuur uitnodigen om vast te leggen welke werkzaamheden hij of zij nog wél uit kan voeren binnen de huidige functie. Er kan begeleiding geboden worden tijdens de re-integratie binnen de functie.

Daarnaast kan advies gegeven worden aan de werkgever dat gericht is op het minimaliseren van verzuim. Dit kan in de vorm van voedingsadvies en optimalisatie van de inrichting van een kantoorruimte. Al deze werkzaamheden moeten dus onder toezicht van een bedrijfsarts uitgevoerd worden. 

Heeft de werknemer een arts nodig? Dit zijn de gevolgen voor werkgevers

Het inschakelen van een arts is nodig wanneer een werknemer niet meer aan het werk kan door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit kan vele redenen hebben, die uiteenlopen van aanhoudende lichamelijke klachten tot druk op de psychische gesteldheid van de werknemer. 

Geen enkele werkgever heeft de gezondheid van zijn of haar werknemers volledig in de hand. Er moet altijd gezorgd worden voor een hygiënische en veilige werkomgeving, maar gezondheidsklachten kunnen op ieder moment optreden. In de wet staat aangegeven dat werkgevers moeten meebetalen aan het inkomen van de verzuimende werknemer, tot wel twaalf jaar nadat de het verzuim is ingegaan.

Daarnaast moet er bij arbeidsongeschiktheid de eerste twee jaar gezorgd worden voor doorbetaling van loon. Deze regeling kan men vinden in artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wanneer een werknemer uitvalt kan dit grote problemen veroorzaken binnen een bedrijf. Er mist een cruciale schakel die tijdelijk vervangen moet worden. Deze persoon moet natuurlijk ook betaald krijgen, waardoor een bedrijf ook kosten maakt voor deze tijdelijke vervanging. 

Een arts inschakelen via de arbodienst

Het inschakelen van een arboarts kan via de arbodienst worden gedaan. De arbodienst waar het bedrijf onder staat ingeschreven, kan deze dan toewijzen. Ook kunnen andere specialisten en deskundigen worden ingeschakeld, zoals een veiligheidsdeskundige, een arbeidsdeskundige en een arbeidshygiënist. 

De kosten van een arts hangt grotendeels af van de afspraken die zijn gemaakt met de arbodienst waar het bedrijf bij staat ingeschreven. Een abonnement kan met een bedrijfsarts inbegrepen afgesloten worden of apart. Het beschikbaar stellen van een gekwalificeerd arts voor werknemers is een verplichting. Om de werkvloer zo veilig en schoon mogelijk te houden, is het verstandig niet te besparen en de beste zorg voor werknemers te garanderen.

 

Over de auteur

Evelina Zinger

Naast het bloggen over alle thema's rond gezond leven coach ik ook (individueel en in groepsverband) over bewustwording in de breedste zin van het woord en geef ik workshops en lezingen. Deze combinatie geeft me heel veel voldoening.

In mijn vrije tijd lees ik graag: spirituele boeken met thema’s over bewustwording zoals: alles heeft een reden, je kunt overal van leren etc. maar ook management boeken (in de trant van: Hoe haal ik het beste uit mezelf, ondernemen met passie etc.). Ook ik leer elke dag weer bij en dat deel ik graag via Gezondblog!

Reageer

Klik hier om een reactie te plaatsen

Gezondblog.nl

Gezondblog wil lezers stimuleren voor een gezondere en bewustere ‘lifestyle’ met als doel dat je je lekker in je lijf gaat voelen.

Het gaat er in onze beleving om dat je tevreden bent met hoe je eruit ziet van binnen en van buiten. En dat er een goede balans is tussen werken en ontspannen en tussen gezond eten en bewust genieten.

Artikelplaatsing op Gezondblog?

Gezondblog bereikt de doelgroep die gezondere en bewustere keuzes willen maken. Wil je een artikel plaatsen? Neem dan contact op met: evelina@gezondblog.nl

 

Zijn wij al vrienden?

Facebook Pagelike Widget
KokenKoken