LIFE

Wat is een Gezond Schoolplein?

gezond schoolplein

Last Updated on: 30th december 2021, 11:56 am

Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Het Gezonde schoolplein stimuleert beweging en spelen, prikkelt de fantasie en leert over het belang van de natuur door het inzetten van groene elementen.

Een Gezond schoolplein hoort bij de school maar is na schooltijd ook vaak geopend als buurtspeelplek. Meestal wordt het schoolplein ingericht en onderhouden in samenwerking met de kinderen en ouders en soms worden zelfs de buurtbewoners erbij betrokken. 

Waarom een Gezond Schoolplein?

gezond schoolpleinUit onderzoek is gebleken dat een Gezonde School zorgt voor een gezond pedagogisch klimaat én een bijdrage levert aan betere leerprestaties. Dit komt mede omdat bewegen een positief effect op de mentale gezondheid. Hierdoor scoren leerlingen beter met rekenen en lezen en hebben ze hogere cijfers op toetsen. 

Lichamelijk actieve leerlingen hebben aantoonbaar betere resultaten dan minder fitte leerlingen en jongeren die meer bewegen blijken minder te verzuimen op school. Zo zie je maar dat bewegen en sport niet alleen een positief effect hebben op de algemene gezondheid van de jeugd maar ook op de schoolprestaties.

Hoe creëer je een Gezond Schoolplein?

Budget en geld,- hulpbronnen

Het onderzoeken hoeveel budget er beschikbaar is is een eerste stap in het project. De volgende vraag rijst dan hoeveel geld je nodig hebt voor een Gezond Schoolplein. Je kunt al een schoolplein aanleggen voor een paar duizend euro maar moet het hele plein aangepakt worden inclusief nieuwe speeltoestellen en veel grondwerk dan kan dat behoorlijk oplopen. Met een bedrag van ca. 50.000 euro kun je over het algemeen een Gezond Schoolplein realiseren. 

Als er nog geen (voldoende) budget is kun je denken aan crowdfunding acties om het doel te bereiken. Denk dan niet alleen aan de voor de hand liggende partijen zoals een bank maar ook aan de buitenschoolse opvang die misschien gebruik wil maken van het schoolplein, de gemeente (in natura bv met hulp in de uitvoering of het onderhoud), de provincie (stimuleringssubsidie), buurtvereniging als het een openbare speelplek wordt, sponsoring (door bedrijven), sponsoractie met de kinderen: bijvoorbeeld voorjaarsmarkt, sponsorloop, een crowd-funding platform (bijvoorbeeld www.voorjebuurt.nl).

En je kunt ook nog denken aan het inzetten van vrijwilligers in de vorm van een stage of leer/werkgezond schoolplein project vanuit organisaties als onderwijs of zorg,- en welzijnsorganisaties: stages, leer-werk omgeving. En dan natuurlijk nog de ouders en kinderen zelf. Inventariseer wie goed is in tuinen of kleine reparaties en iedereen kan vuil wieden! Ook voor het onderhoud en beheer kun je hier gebruik van maken. 

Wensen en invulling

Wat zijn de wensen voor het nieuwe Gezonde schoolplein. Oftewel, waarmee wil je het gezond schoolplein inrichten. Dat gaat van bankjes, verlichting, hekwerk, opbergplekken, fietsenrekken tot speelattributen, groene elementen, moestuin, klauter en klim elementen. Het is ook belangrijk om goed te kijken waar je de speeltoestellen vandaan haalt want die moeten zeker bij een school voldoen aan de wetgeving en normeringen. De eisen voor speeltoestellen kun je vinden in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (het WAS).

Het is leuk om hier met een kleine groep van betrokken over te brainstormen zodat je genoeg input hebt voor de ontwerper. Ga eerst zelf aan de slag met een plattegrond zodat het een beetje visueel wordt en gaat leven. 

Offertes aanvragen

En dan komt het serieuze werk, welke ontwerper mag jullie ideeën gaan vormgeven en welke aannemer/hovenier mag het project uitvoeren. Maak vooral van te voren duidelijke afspraken over hoe actief de school hierbij wil helpen en waar de speeltoestellen worden aangeschaft. 

Dit is natuurlijk slechts een beknopte versie van wat er allemaal komt kijken bij het creëren van een Gezond schoolplein. Heel eerlijk, het is behoorlijk wat werk, maar als je de hele school en gemeente erbij betrekt kan het een super leuk project worden voor iedereen!

Over de auteur

Evelina Zinger

Naast het bloggen over alle thema's rond gezond leven coach ik ook (individueel en in groepsverband) over bewustwording in de breedste zin van het woord en geef ik workshops en lezingen. Deze combinatie geeft me heel veel voldoening.

In mijn vrije tijd lees ik graag: spirituele boeken met thema’s over bewustwording zoals: alles heeft een reden, je kunt overal van leren etc. maar ook management boeken (in de trant van: Hoe haal ik het beste uit mezelf, ondernemen met passie etc.). Ook ik leer elke dag weer bij en dat deel ik graag via Gezondblog!

Reageer

Klik hier om een reactie te plaatsen

Gezondblog.nl

Gezondblog wil lezers stimuleren voor een gezondere en bewustere ‘lifestyle’ met als doel dat je je lekker in je lijf gaat voelen.

Het gaat er in onze beleving om dat je tevreden bent met hoe je eruit ziet van binnen en van buiten. En dat er een goede balans is tussen werken en ontspannen en tussen gezond eten en bewust genieten.

Lees meer over de redactie van Gezondblog.nl